• Własne zasoby projektowe w oddziałach Warszawa i Lublin.
 • Projekty wykonawcze sieci telekomunikacyjnych.
 • Projekty budowlane, przyłączeń energetycznych, ROI, sieci napowietrznych na istniejącej infrastrukturze operatorów telekomunikacyjnych oraz dystrybutorów energii elektrycznej
 • Paszportyzacja sieci w tym w systemach dedykowanych.
 • Kompleksowa dokumentacja powykonawcza pod klucz.
 • Własne zasoby realizacyjne.
 • Modernizacja, budowa i utrzymanie sieci HFC/FO/FTTH/ETH.
 • Budowa HEADEND/HUB/PG/PWR/PSS.
 • Świadczenie skalowalnych usług instalacji i serwisu.
 • Wyspecjalizowane ekipy realizujące prace budowy kanalizacji i sieci napowietrznych.
 • Wykonywanie przecisków i przewiertów.
 • Świadczenie usług wdmuchiwania kabli w zakresie kanalizacji kablowej oraz mikrokanalizacji.
 • Zarządzanie projektami w tym budżetowane z EU, na infrastrukturze nowo budowanej i istniejącej, specjalizacja w zarządzaniu projektami typu projektuj i buduj dla całych miast dla wiodących operatorów ogólnokrajowych.
 • Realizacje kompleksowe w modelu E2E (end-2-end).
 • Kompleksowy outsourcing procesów biznesowych.
 • Negocjacje i uzgodnienia z dysponentami nieruchomości.
 • Prowadzenie uzgodnień urzędowych, udokumentowane doświadczenie w procesach administracyjnych w tym Gminy, Powiaty, Zarządy Dróg, PKP, Lasy Państwowe, Wody Polskie, KOWR, Konserwatorzy Zabytków, etc.
 • Prowadzenie działań sprzedażowych zarówno w obszarze B2C jak i B2B.