Konsulting

NPLAY

  • Zarządzanie projektami w tym budżetowane z EU, na infrastrukturze nowo budowanej i istniejącej, specjalizacja w zarządzaniu projektami typu projektuj i buduj dla całych miast dla wiodących operatorów ogólnokrajowych.
  • Realizacje kompleksowe w modelu E2E (end-2-end).
  • Kompleksowy outsourcing procesów biznesowych.
  • Negocjacje i uzgodnienia z dysponentami nieruchomości.
  • Prowadzenie uzgodnień urzędowych, udokumentowane doświadczenie w procesach administracyjnych w tym Gminy, Powiaty, Zarządy Dróg, PKP, Lasy Państwowe, Wody Polskie, KOWR, Konserwatorzy Zabytków, etc.
  • Prowadzenie działań sprzedażowych zarówno w obszarze B2C jak i B2B.