Projektowanie

NPLAY

  • Własne zasoby projektowe w oddziałach Warszawa i Lublin.
  • Projekty wykonawcze sieci telekomunikacyjnych.
  • Projekty budowlane, przyłączeń energetycznych, ROI, sieci napowietrznych na istniejącej infrastrukturze operatorów telekomunikacyjnych oraz dystrybutorów energii elektrycznej
  • Paszportyzacja sieci w tym w systemach dedykowanych.
  • Kompleksowa dokumentacja powykonawcza pod klucz.